Privacy Policy

W związku z wchodzącymi w życie 25 maja 2018 nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, iż w naszej bazie znajdują się tylko i wyłącznie dane osobowe osób, które same, dobrowolnie, wyraziły chęć kontaktu e-mail’owego z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie i  dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Nie zbieramy automatycznie informacji od osób odwiedzających naszą stronę.

http://www.makethingshappentoday.com to blog, wspierany przez (powered by)  WordPress. Dostarczamy tylko artykuły i informacje. Nigdy nie pytamy o numery kart kredytowych. Nie wysyłamy Newsletterów.

Jako administrator Make Things Happen Today przetwarza wyłącznie dane osobowe osób wspomnianych w pierwszym akapicie w celach związanych ze świadczeniem usług, w celach marketingowych, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi.

Poniżej kilka szczegółowych informacji dla osób, wspomnianych w pierwszym akapicie – zachęcam do zapoznania się z nimi:

 

  1. Nasze dane kontaktowe to:
    Wühlischstraße 26, 10245 Berlin, Niemcy
  2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z nami poprzez e-mail: weber.roksana@gmail.com.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy (jeśli zawarta została umowa dot. świadczenia usług), a także nasz uzasadniony interes w celu poprawy jakości usług, umożliwienia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania Pani/Pana o zgodę niezbędną do przedstawienia naszej oferty handlowej.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.
  7. Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Make Things Happen Today Roksana Weber narusza przepisy Rozporządzenia.


To tyle.

Pozdrawiam i życzę słonecznego dnia,

Roksana Maria Weber

Here you are more information about our Privacy Policy in English, just  cilck!